TOSHIBA Flash Media Driver 2.0.0.7

TOSHIBA Flash Media Driver 2.0.0.7

Toshiba – Freeware – Windows
ra khỏi 11 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Đây là trình điều khiển cho các khe cắm phương tiện truyền thông cầu. Khe cắm này cho phép bạn chèn một thẻ SD, Memory Stick (Pro) hoặc xD picture card.
Cho Satego X 200, Satego P200, truyền hình vệ tinh X 200.

Tổng quan

TOSHIBA Flash Media Driver là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Toshiba.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 723 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của TOSHIBA Flash Media Driver là 2.0.0.7, phát hành vào ngày 18/09/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

TOSHIBA Flash Media Driver đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của TOSHIBA Flash Media Driver đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho TOSHIBA Flash Media Driver!

Cài đặt

người sử dụng 723 UpdateStar có TOSHIBA Flash Media Driver cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản